Samspel är en av våra stora utmaningar, särskilt när det gäller med människor som vi upplever har ett utmanande beteende. Vi kan alla ha svårt för vissa beteenden såsom aggressivitet, tystnad, starka försvar eller projektioner, rättshaveristiskt beteende, överlägsenhet, offermentalitet osv.

Om vi kan fokusera på det samspel vi är del i, istället för på personen så slipper vi leta efter syndabockar.

Innehåll

 • olika sorters samtal –  lagstadgade, vårdande, utvecklande och problemhanterande
 • samarbetets komplexitet och kommunikation
 • metod för ett svårt samtal
 • vad som underlättar och försvårar
 • hantera reaktioner, egna och den andras
 • besvärliga människor, vilka är det? finns dem?
 • verktyg för goda samtal

Mål

 • Förstå samtalets olika nivåer.
 • Stärkt beredskap för att hantera svåra samtal.
 • Förstå innebörden av ett respektfullt förhållningssätt.
 • Öka förmågan att hantera svåra medarbetare.

Arbetssätt

 • Övningar och rollspel.
 • Praktiska idéer och teori.
 • Samtalsteknik.
 • Erfarenhetsutbyte.

Målgrupp
Chefer, ledare, vård- och skolpersonal och personalansvariga som förväntas handskas med svåra samtal och vill utveckla sin kommunikativa förmåga och samtidigt lära känna sig själv och de egna reaktionerna.

Tidigare kurser har visat att det är en fördel är om flera personer går från samma företag. Man kan då tillsammans fortsätta arbetet med att utveckla sin egen förmåga att hantera de svåra samtalen.

Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd.

Kursledare
Lotta Lindgren

Omfattning
Utbildningen genomförs under 1 – 2 dagar. Ett förslag som återkommit från tidigare deltagare är att göra kursen som internat för att i lugn och ro kunna arbeta med sig själv.

Pris
Kontakta oss för offert.