Utbildningen, i organisatorisk och social arbetsmiljö, ger en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om föreskrifterna och vad de innebär i praktiken. Utbildningen tar upp bakgrund, vilka som berörs, vilka krav föreskrifterna ställer och vad de innebär för organisationen. Målet är att få kunskap om hur man rent praktiskt kan integrera föreskrifternas krav i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Innehåll
• Kraven i AFS 2015:4 och hur dessa kan tillämpas i praktiken
• Arbetsrelaterad stress
• En skyddsfrågas väg
• Strukturella problem som bidrar till att människor blir sjuka
• Tidiga signaler
• Ohälsosam arbetsbelastning, psykisk och fysisk
• Arbetstidens betydelse
• Vikten av mål och rutiner
• Kränkande särbehandling
• Svåra samtal och konflikthantering

Teori i form av föreläsning varvas med diskussion och kortare grupparbete.

Målgrupp: chefer på olika nivåer

Omfattning: En dagsutbildning mellan kl. 8.30 – 16.30

Hör av dig till Lotta Lindgren på lotta@hklulea.se för mer information och offert.