imgres

Att nå framgång – för oss själva, för den egna gruppen och för det arbete vi förväntas delta i – hänger samman med att vi har förmåga att skapa ett samarbete där olika ageranden stödjer varandra utifrån en för alla tydlig och gemensam ”bild” av vad man vill uppnå med sitt samarbete.

Genom framväxten av nätverk finns det behov av att formulera en ny bild av vad som kallas samarbete. Samarbete i ett nätverk betyder att vi både måste sträva efter att uppnå våra egna mål och hjälpa andra så att de kan uppnå sina.

Detta kräver:

  • Samförstånd om vad som är önskvärt att åstadkomma och inte.
  • En gemensam idé och metod, för HUR detta skall uppnås och varför.
  • Vilka hinder och ”fallgropar” som finns.
  • Vilka resurser som disponeras och krävs och hur dessa resurser bäst kan utnyttjas över tiden.
  • Vilka gemensamma spelregler/mål och visioner som skall vara gällande.
  • Vilka värden som ska delas/uppmärksammas och vad som ska vara utmärkande för oss och vårt samarbete?
  • Vilka beteenden som är önskvärda respektive inte.
  • Hur vi genom att fördela oss på olika formella och informella roller, kan bli mer effektiva tillsammans.

Ovan beskrivna exempel är just att förstå som exempel på s.k. organiseringsbehov.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till arbetsgrupper och nätverksgrupper som förväntas klara av att samarbeta nätverksbaserat och framåtriktat.

Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd.

Omfattning
1 dag

Kursledare
Lotta Lindgren och Dag Granberg.

Pris
Kontakta oss för offert.