imgres-1

Effektiva möten är en kurs för att skapa effektiva och framåtriktade arbetsplatsmöten. En kurs som gör skillnad!

Innehåll

  • teamroller
  • samarbetets komplexitet
  • spelregler och snabb tillit
  • feedback
  • identifiera utvecklingsbehov
  • planering och genomförande av egen arbetsplatsträff

Målgrupp
Chefer och medarbetare. Kursen får bäst effekt om hela arbetsgruppen gör kursen tillsammans. Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd.

Kursledare
Lotta Lindgren och/eller Dag Granberg beroende på gruppstorlek.

Omfattning
1 dag

Pris
Kontakta oss för offert