Tankar kring ett gott arbetsklimat

Idag hade Lotta en föreläsning på två timmar för en personalgrupp på Storforsen kring ett gott arbetsklimat. Vi talade om några problem som behöver hanteras såsom kränkande särbehandling/ mobbning och trakasserier samt härskartekniker. Vi lyfte också upp saker som alla medarbetare kan bidra med; nyfikenhet, bekräfta andra, lyssna och eliminera blame-kultur. Behöver din arbetsplats något liknande? Hör av er till Lotta.