Psykolog eller psykoterapeut – vi reder ut begreppen

Har du hört talas om benämningarna psykolog eller psykoterapeut men inte riktigt förstått skillnaden? Bara lugn, du är inte ensam.

Legitimerad psykolog

Psykolog blir man efter 5 års studier på universitet samt ett års praktiktjänstgöring. Psykologen har kunskap om både vardagslivets psykologi och om psykiska störningar. I utbildningen ingår grundläggande psykoterapiutbildning. Psykologer specialiserar sig inom olika områden såsom barn- och ungdomspsykologi, neuropsykologi, organisationspsykologi, kris- och traumabehandling samt kognitiv beteende terapi (KBT).

Legitimerad psykoterapeut

Behandlingsutbildning till psykoterapeut kräver att du har en adekvat grundutbildning som t.ex. läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom och präst. Utbildningen innebär 3 års studier (90 högskolepoäng) på halvfart parallellt med kliniskt arbete, handledning och egen terapi. För att bli antagen krävs att man läst den grundläggande psykoterapiutbildningen och finns i ett sammanhang där man kan bedriva terapi.

Att välja terapeut

När du ska välja terapeut gäller att hitta en som är kompetent och framför allt en som du upplever fungerar bra tillsammans med dig. Det handlar mer om personlighet än om arbetsmetod då en bra psykolog eller psykoterapeut möter dig som medmänniska och ser bortom tekniker, teorier och diagnoser.

Leta efter en terapeut som tillsammans med dig verkar vara klok och livserfaren, som har humor, värme och mod. En terapeut som tål både din vrede, hopplöshet och dina barnsliga sidor och samtidigt kan ge dig hopp.

Välj en psykolog eller psykoterapeut som talar så du förstår och som är beredd att möta dig där du är. En person som kan erkänna sina egna misstag och som är beredd att själv lära sig något av dig. Välj någon som är en utmaning för dig, inte den som du tror du kan lura eller manipulera.

Legitimation

Att vara psykolog och psykoterapeut är ett krävande yrke med många fallgropar som ställer krav framför allt på personlig lämplighet inte bara på kunskaper. En trygghet för dig är den legitimation som Socialstyrelsen utfärdar efter lång utbildning som omfattar handledning, egen terapi och lämplighetsbedömning.