Samtalet

Samtalet

Under samtalet får du möjlighet att visa dig som du är. Du får visa din oro, ångest och olika känslor av misslyckande, hopplöshet eller låg självkänsla. Du kanske inte vågar visa det i början men successivt så ökar tilliten mellan oss och du kan tala om dina smärtsamma känslor. Målet är att du ska lära känna dig själv bättre och få tillgång till inre resurser som är outnyttjade. Du får också lära dig våga säga ifrån och vara rädd om dig, bearbeta kränkningar och lära dig acceptera det som inte går att ändra på eller göra ogjort. Terapin innebär att du kan pröva dig själv tillsammans med terapeuten. Att våga göra eller säga sådant du tidigare hållit inne. Då frigörs energi som gör att du växer och utvecklas.

Hur ofta måste man gå?

Du kommer för samtal 1-2 gånger per vecka, varannan vecka eller 1 gång i månaden. Allt beroende på ditt behov och dina möjligheter. Vi sitter i varsin fåtölj och samtalar och vi använder ibland blädderblock för att strukturera och tydliggöra.