Genogram och familjemönster – att inte låta sig fjärrstyras av sin historia. Att arbeta med sitt genogram (en familjekarta i grafisk form) kan vara till stor hjälp för att förstå sitt liv genom sin historia. Ett genogram beskriver vårt ursprung, varifrån vi kommer och vart vi är på väg.

Den bakomliggande tanken är att alla individer i ett familjesystem hänger samman och påverkar varandra. Genomgrammet blir ett nätverk av relationer som successivt fylls med uppgifter för att se efter vad det finns för familjemönster mellan alla i familjen. De här gestalterna har vanligtvis varit våra förebilder och det är av deras beteende vi lärt oss och omedvetet apat efter. Det är först när vi blir varse det här genom att vi börjar ifrågasätta om våra beteenden är så speciellt framgångsrika som vi kan välja en ny väg.

Teman som familjehemligheter, tolerans för olikheter, öppenhet att tala om frågor som rör konflikter, förluster, sjukdomar, övergrepp, skilsmässor eller religion återspeglas i arbetet med genogrammet. Ju bättre vi känner till vår ursprungsfamilj desto större chans har vi att inte upprepa gamla mönster i nya relationer. Arbetet med genogram ger dig möjlighet att förstå och bearbeta detta samt utveckla nya mer välfungerande relationer.