Behandling_bildterapi

Alla arbetar i grupp utifrån egna behov. Arbetet sker med hjälp av olika typer av bildmaterial (färger, papper, lera), symboler, sagor och drömmar samt samtal kring egna bilder. Bildterapin ger möjlighet till att utforska inre svårigheter och bildprocessen ger individen möjlighet att lyfta fram outvecklade inre styrkor.

Alla arbetar med sej själva i relation till andra. Max 6 deltagare.

KOSTNAD:
3000:- (+ moms för företag), kan delas upp efter behov.