Psykoterapi

Psykoterapi kan vara en väg när symtom eller problem utgör hinder i livet. Det kan liknas vid en forskningsprocess. Samtalet är en av förutsättningarna för att utforska inre och yttre begränsningar och möjligheter. Syftet är att nå ökad självkännedom, att utveckla inneboende resurser mot större mognad. Vi arbetar med två-personspsykologin då vi människor formas i relationer och nyckeln till förändring ligger i nya erfarenheter av att mötas. I samtalen kan du utforska dig själv och de relationer som du formats av.

Människor söker sig till oss av olika skäl. Ibland för att de är djupt olyckliga, ibland för att få hjälp med en specifik frågeställning eller för att lära sig förstå sig på sina egna reaktioner och öka sin självkänsla. Ibland för få ordning på sina relationer både till sig själv och andra eller när livet kraschat av olika skäl.

Den terapeutiska relationen går inte att jämföra med andra relationer. Psykologen eller psykoterapeuten accepterar, följer, utmanar och undersöker tillsammans med dig dina olika känslor och bekymmer på ett professionellt sätt. Detta sker genom ett aktivt lyssnande för att förstå vad som tilldrar sig i din inre utan att själv vara privat. Det innebär att du är huvudpersonen i alla samtal.

Psykoterapi i form av samtalsstöd eller rehabilitering är en viktig process då du riskerar att bli sjukskriven, är sjukskriven och behöver hjälp med att kunna återgå i arbete eller hamnat i psykologiska svårigheter. Många arbetsgivare är idag beredda att stå för dessa samtal under begränsad tid.

Vårt arbete som psykologer och psykoterapeuter innebär att vi är professionella lyssnare och samtalspartners med tystnadsplikt. Vår arbetsuppgift är att hjälpa dig med de problem som du har svårt att tala och tänka om eller reda upp på ett rimligt sätt. Ofta kan frågorna du brottas med upplevas som väldigt privata och ibland även skambelagda vilket gör dig sårbar och ömtålig. Då behöver du både trygghet och omtanke.

Läs gärna mer på Psykoterapicentrum