Psykoterapi

Psykoterapi kan vara en väg när symtom eller problem utgör hinder i livet. Det kan liknas vid en forskningsprocess. Samtalet är en av förutsättningarna för att utforska inre och yttre begränsningar och möjligheter. Syftet är att nå ökad självkännedom, att utveckla inneboende resurser mot större mognad. Vi arbetar med två-personspsykologin då vi människor formas i relationer och nyckeln till förändring ligger i nya erfarenheter av att mötas. I samtalen kan du utforska dig själv och de relationer som du formats av.

Människor söker sig till oss av olika skäl. Ibland för att de är djupt olyckliga, ibland för att få hjälp med en specifik frågeställning eller för att lära sig förstå sig på sina egna reaktioner och öka sin självkänsla. Ibland för få ordning på sina relationer både till sig själv och andra eller när livet kraschat av olika skäl.

Den terapeutiska relationen går inte att jämföra med andra relationer. Psykologen eller psykoterapeuten accepterar, följer, utmanar och undersöker tillsammans med dig dina olika känslor och bekymmer på ett professionellt sätt. Detta sker genom ett aktivt lyssnande för att förstå vad som tilldrar sig i din inre utan att själv vara privat. Det innebär att du är huvudpersonen i alla samtal.

Psykoterapi i form av samtalsstöd eller rehabilitering är en viktig process då du riskerar att bli sjukskriven, är sjukskriven och behöver hjälp med att kunna återgå i arbete eller hamnat i psykologiska svårigheter. Många arbetsgivare är idag beredda att stå för dessa samtal under begränsad tid.

Vårt arbete som psykologer och psykoterapeuter innebär att vi är professionella lyssnare och samtalspartners med tystnadsplikt. Vår arbetsuppgift är att hjälpa dig med de problem som du har svårt att tala och tänka om eller reda upp på ett rimligt sätt. Ofta kan frågorna du brottas med upplevas som väldigt privata och ibland även skambelagda vilket gör dig sårbar och ömtålig. Då behöver du både trygghet och omtanke.

Läs gärna mer på Psykoterapicentrum

Vanliga orsaker till psykisk ohälsa

Du ska söka hjälp om det är något som du vill förändra eller förstå kring dig och ditt liv. Det kan handla om att du upplever att det fattas något i ditt liv, att du plågas av oro, ångest, fobier, lag självkänsla eller känslor av meningslöshet, att relationer inte fungerar som du önskar eller att du behöver bearbeta en sorg och så vidare. Det finnas alla möjliga skäl till att söka hjälp. Det viktiga är att man är beredd att berätta och är motiverad och öppen inför att jobba med sig själv.

Vem som helst kan drabbas av depressionom man utsätts för tillräckligt stor belastning under tillräckligt lång tid. När vi känner oss stressade, rädda och oroliga höjs kortisolnivån i blodet vilket ska ge oss energi att fly undan faror. I normala fall är det inga problem då våra hjärnor har ett väl fungerande system för att reglera detta. Problem uppstår däremot om vi känner oss stressade för ofta eller under en lång tid vilket gör att det självreglerande systemet bryts ned med påföljd att viktiga funktioner som att hantera känslor och tankar försämras. Hjärnan fungerar helt enkelt inte som den ska och därför är det näst intill omöjligt att bryta den nedåtgående spiralen själv – man behöver hjälp. Många känner sig också energilösa och extremt trötta.

Utmattningssyndrom innebär att man har flera olika fysiska och psykiska symtom som man kan få efter långvarig stress eller andra påfrestningar. Oftast har man haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan man blir sjuk. Vanliga symtom är att man upplever en uttalad trötthet som, hur mycket man än försöker, inte går att vila bort. Andra symtom är minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning.