Vi erbjuder olika typer av samtalsstöd:

Psykoterapi med fokus på relation och anknytningsskador
Krissamtal vid svåra livshändelser, utmattning och traumatisering
Parsamtal
Personlig utveckling med fokus på att bemästra svårigheter
Utbildningsterapier
Hypnos
Bildterapi enskilt och i grupp

 

Vanliga orsaker till psykisk ohälsa

Du ska söka hjälp om det är något som du vill förändra eller förstå kring dig och ditt liv. Det kan handla om att du upplever att det fattas något i ditt liv, att du plågas av oro, ångest, fobier, lag självkänsla eller känslor av meningslöshet, att relationer inte fungerar som du önskar eller att du behöver bearbeta en sorg och så vidare. Det finnas alla möjliga skäl till att söka hjälp. Det viktiga är att man är beredd att berätta och är motiverad och öppen inför att jobba med sig själv.

Vem som helst kan drabbas av depressionom man utsätts för tillräckligt stor belastning under tillräckligt lång tid. När vi känner oss stressade, rädda och oroliga höjs kortisolnivån i blodet vilket ska ge oss energi att fly undan faror. I normala fall är det inga problem då våra hjärnor har ett väl fungerande system för att reglera detta. Problem uppstår däremot om vi känner oss stressade för ofta eller under en lång tid vilket gör att det självreglerande systemet bryts ned med påföljd att viktiga funktioner som att hantera känslor och tankar försämras. Hjärnan fungerar helt enkelt inte som den ska och därför är det näst intill omöjligt att bryta den nedåtgående spiralen själv – man behöver hjälp. Många känner sig också energilösa och extremt trötta.

Utmattningssyndrom innebär att man har flera olika fysiska och psykiska symtom som man kan få efter långvarig stress eller andra påfrestningar. Oftast har man haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan man blir sjuk. Vanliga symtom är att man upplever en uttalad trötthet som, hur mycket man än försöker, inte går att vila bort. Andra symtom är minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning.