Vår erfarenhet är att de flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans, vare sig det gäller medarbetargrupper, projektgrupper eller ledningsgrupper på högsta nivå. Särskilt om en ny chef ska ta över, vid omorganisationer, när grupper är lågpresterande eller står inför stora utmaningar.

Susan Wheelans grupputvecklingsmodell beskriver följande utvecklingsprocess:

imgres

Hennes forskning visar att grupper blir effektivare i senare faser. VI hjälper gruppen att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare ta sig till fas 3 och 4. Ofta handlar det om att utveckla gruppens möten, samspel och kommunikation. Vi arbetar med ett skräddarsytt upplägg med workshops, ledarstöd och digitalt stöd i vardagen.

Hör av er när Ni hjälp med att utveckla er grupp/era grupper. Vi träffas för ett första samtal och ser på vilket nuläge ni har. Vårt fokus handlar om att skapa högpresterande team och vi har flera verktyg för att kartlägga arbetsplatrsen så vi kan skräddarsy en utbildning för er.

Kontakta Lotta på 070-534 33 24 eller lotta@lottalindgren.se