images

Förändringstakten är hög i arbetslivet. Det pågår ständiga omorganisationer, sammanslagningar, neddragningar och införande av nya system. Många förändringar leder dock inte till den förbättring eller utveckling som var avsikten.

Forskning visar att ett viktigt skäl till detta är att man underskattar den mänskliga aspekten. Det krävs ofta mer dialog, delaktighet och utbildning kring vad förändringsarbetet innebär.

En organisations inre liv måste stå i paritet med den värld man lever i och inse att vi lever i värld som präglas av ständiga språng under osäkerhet. Varje ledare och medarbetare behöver lära sig hantera kaos och kreativitet och fundera på om man ska bygga vindskydd eller sätta upp segel, bryta mentala kartor (så här är det) och lära sig arbeta utifrån samma karta.

Vi erbjuder stöd, utbildning och träning i förändringsprocesser genom att stötta ledningen i arbetet med förändringsprocesser samt ge verktyg och metoder till chefer och grupper.

Kontakta Lotta 070-534 33 24 eller lotta@lottalindgren.se