images-1

Extended DISC handlar kortfattat om naturliga beteendemönster och kommunikationssätt. Den bedömer inte personligheten utan ger snarare en bild av vilket beteende personen har i en given situation. Det är också viktigt att poängtera att det varken finns bra eller dåliga profiler – bara olika profiler. Profilen är alltså ingen bedömning.

Personanalysen innebär:

 • Öka förståelsen för dina beteenden och hur det påverkar andra
 • Öka förståelsen för andra och att respektera och värdesätta olikheter
 • Utveckla strategier för bättre samarbete och kommunikation
 • Vad händer med mig vid stress?
 • Vad kan jag göra för att utvecklas?

Extended DISC har många användningsområden:

 • Feedback 360°
 • Medarbetarundersökningar
 • Ledarutveckling
 • Par-analys
 • Rekryteringsstöd
 • Teamutveckling
 • Stressfaktorer
 • Konflikthantering

Kartläggningen är web-baserad och tar max 20 minuter att göra. Alla får en personlig genomgång av sin profil. Därefter träffas gruppen och går igenom alla profiler och hur det ser ut i gruppen. Människor upplever ofta att de får ut mycket av profilen – både enskilt och som grupp.

// bild

D – Röd drivkraft Hur du närmar dig problem och hanterar utmaningar.

I – Gul drivkraft Hur du samarbetar med och försöker påverka andra människor.

S – Grön drivkraft Hur du reagerar på förändringar.

C – Blå drivkraft Hur du svarar på regler och föreskrifter.

Kontakta Lotta för mer information och offert 070-534 33 24 eller lotta@hklulea.se