Massage är en mycket gammal fysisk behandlingsmetod som kombinerades med örter och naturmedel för att bota både fysiska som psykiska lidanden. Detta långt före att människan blev beroende av läkemedel och invecklad i medicinsk teknologi för att bekämpa skador och sjukdomar.

 

”Massage är lika gammal som människan”

 

Skriftlig dokumentation

De äldsta skriftliga dokumenten om massage är daterade till ca 3000 f Kr och kommer från egyptiska gravmålningar och kinesiska skrifter. Även i Indien och Japan utvecklades det tidigt olika massagetekniker.

För läkarna i det antika Grekland och Rom var massage ett av de viktigaste sätten att motverka och läka fysiska problem, samt att lindra smärta.

Vid de antika olympiska spelen fick idrottsmännen massage innan de tävlade och Homeros beskriver oljemassage i Illiaden. I romarriket hade Julius Caesar en personlig massör som följde med på hans resor.

Hippokrates, läkekonstens fader, ansåg att massage var ett av de viktigaste områdena för en läkare att behärska. Han skrev så här ca 400 f kr: ”Läkaren måste vara duktig på många saker, men särskilt på att knåda. För knådningen kan binda fast en led som är för lös och lösa upp en led som är för stel”.

Även i gamla arabiska skrifter finns massage beskriven, och det är från arabiskans ”massah” som dagens ord massage har sitt ursprung. Den persiske läkaren Avicenna, som skrev böcker som lästes över hela Europa under medeltiden, beskrev på 1000-talet om massagens hälsosamma effekter.

Dagens massageterapi

Dagens moderna massageterapi, som används av professionella yrkesmassageterapeuter, grundades i början av 1800-talet, av svensken Per-Henrik Ling (1776-1839).

Ling, som var läkare och fäktmästare, utarbetade en metod som bestod av massage och olika gymnastiska övningar (Ling-gymnastik) med syfte att förebygga olika funktionsstörningar. Metoden blev kallad för ”den svenska läkegymnastiken”. 1813 grundade Per-Henrik Ling GCI, nuvarande GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan) och införde massage på schemat. Detta tolkades som ett accepterande av massagen som en professionell behandlingsform. Det som idag kallas ”den klassiska svenska massagen” har sin grund i Lings metoder.
Under 1900-talet började massage studeras av läkare och Sigmund Freud använde massage i sina behandlingar.

I nutid är människor mer medvetna om sin hälsa och prioriterar friskvårdande metoder. Intresset för komplementärmedicin har ökat, 7 av 10 svenskar använder sig regelbundet av någon komplementärmedicinsk behandling för att vårda sin hälsa och må och fungera bättre, där massage fortfarande är den vanligaste behandlingsformen.

Massage som terapiform fortsätter att utvecklas och ses idag som en godkänd behandlingsform vad gäller dysfunktioner i rörelseapparaten.