Massagetekniker

Våra massageterapeuter arbetar med olika myofasciella behandlingsformer såsom avancerad muskulering samt kroppsterapeutiska behandlingsprinciper, det vill säga ett koncept som omfattar allt från undersökning via behandling till hemövningar, tips och råd till självhjälp.

Uttrycket myofasciell syftar på myo = muskel + fascia = hinna, i.e muskelhinna.

Kroppens muskelhinnor har en funktion av stabilisering och formgivning år muskulaturen samt ser till att olika muskelgrupper kan arbeta friktionsfritt intill varandra. Vid skador och inaktivitet styvnar dessa hinnor och försämrar musklernas arbetsförmåga och flexibilitet.

Det gemensamma syftet med dessa behandlingsmetoder och tekniker är att lösa upp och motverka muskelspänningar, muskulär obalans och att skapa balans kring leder som tidigare lett till ännu fler besvär såsom nervpåverkan, inflammationer med mera på grund av felaktig belastning. Man ökar muskelavslappningen, muskelflexibiliteten och ledernas rörelseomfång, samt stärker muskulaturen. Varje muskel eller muskelgrupp behandlas var för sig. Målet med är att förebygga problemen innan de uppstår.

Medicinsk forskning de senaste 30 åren har visat på positiva effekter av manuella terapier såsom upptäckten av endorfiner och ”gate control theory” samt oxytocinets verkan på nervsystemet.

Både den klassiska massagen och den massageterapeutiska behandlingen kan vara precis lika djupgående men med skillnaden att den terapeutiska ofta inriktar sig ännu mer på specifika problem. Vissa problem kan behöva flera behandlingar med täta intervaller för bästa resultat.

Lite kort om de olika behandlingsteknikerna:

Medicinsk Massage

Vid Medicinsk Massage arbetar terapeuten med massage ur ett kliniskt perspektiv med direkt akuta eller subakuta dysfunktioner och använder sina kunskaper i anatomi, fysiologi, medicin och patologi för att på bästa sätt hjälpa patienter med besvär från rörelseapparaten. De främsta verktygen är muskeltöjningar och triggerpunktsbehandling för att behandla patienter som lider av smärta eller nedsatt rörlighet. 
Medicinska massageterapeuter är utbildade på en lägre nivå i medicin, humanbiologi och manuell terapi jämfört med exempelvis kiropraktiker, naprapater och sjukgymnaster. Medicinsk massageterapi har således som mål att stå som ett komplement till dessa yrken.

Genuin Svensk Massage

En väldigt effektiv djupgående massageterapeutisk metod som bygger på selektiv muskeltöjning och som påverkar varje muskel för sig, bit för bit. En muskel består bland annat av tusentals muskelceller, fibrer och bindväv och för att nå effekt måste alla delar bearbetas för att ökad genomblödning, selektiv töjning och dränage ska uppnås. Behandling bygger på orsaksdiagnostik och målet är att återställa normal funktion i muskler och leder.

Svensk Klassisk Massage

En behagligt uppmjukande, välgörande och avslappnande massage där terapeuten använder sig av följande grepp; effleurage, petrissage, omvända friktioner, friktioner, kantningar, saxningar och tapotament. Muskelfibrerna bearbetas både på längden och på tvären och behandlingen blir successivt djupare. Inslag av triggerpunktsbehandling och töjningar kan självklart fås även i den klassiska massagen och inte bara i den massageterapeutiska behandlingen.

Bindvävsmassage

En effektiv, kraftfull och välgörande behandlingsmetod som avser att frigöra myofasciala (bindväv) begränsningar i kroppen, bryta upp eventuell restriktiv ärrvävnad och därmed bland annat öka blodgenomströmningen i kroppen. Med denna teknik används ingen massageolja.
Behandling riktar sig till alla som vill rensa kroppen på slaggprodukter och få igång en god cirkulation i området mellan huden och musklerna samt lindra kronisk smärta.

Longering

Longering är en form av bindvävsteknik som är muskelspecifik, man fokuserar på den enskilda muskeln och inte på muskelgrupper, och metoden belastar därför inte lederna. Terapeuten ”masserar” muskeln så den blir ”längre” för att uppnå ökad töjtolerans. Metoden passar bra vid stel muskulatur där töjning inte fungerar på grund av t ex ledsmärta, eller som förberedelse före töjning. Ett mycket bra komplement till andra massage tekniker.

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter är hypersensitiva punkter i skelettmuskulaturen, dvs muskelceller som har mycket förhöjd spänningsgrad. En triggerpunkt kan ”trigga” smärta i området eller stråla till sitt specifika utstrålningsområde, ett sådant område kan ligga långt ifrån den ömma punkten. Dessa punkter kan effektivt stimuleras med ischemiskt tryck och leder till en sammandragning som normaliserar kommunikationen mellan nerv- och muskelfiber. Detta kan visserligen vara smärtsamt de första sekunderna men avslappning och smärtlindring kommer snabbt efter några sekunders tryck.

Lymfmassage

Lymfmassage är en enkel metod med goda resultat vid svullnader i armar och ben, ärrvävnad eller trötthetssymptom. Tekniken stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen. Lymfmassagen består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser.  Detta är en mycket lugnande behandling, eftersom lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad. Lymfsystemet stimuleras att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen.

Koppningsmassage

Koppning är en ca 5000 år gammal kinesisk metod för att öka blodcirkulationen, minska stelhet och värk, lösa upp förtätad bindväv, behandla celluliter, rensa kroppen från slaggprodukter, aktivera lymfcirkulationen och stärka immunförsvaret. Koppning kan även vara bra vid vätskeansamlingar i kroppen. Metoden kan användas på hela kroppen, även i ansiktet. Vi använder mjuka gummikoppor vilket skapar ett vakuum och ”lyfter upp” huden och jobbar med bindväven där under.

Kinesiotejpning

Kinesiotejpning som metod är en kombination av en unik tejp och att tejpen appliceras i lymfflödets riktning. Tejpen är designad med hudens egenskaper som modell och är i tjocklek motsvarande epidermis (hudens ytskikt). Tejpningen möjliggör full rörlighet och stöd. Tejpningen med stum tejp ger oftast fullt stöd och stabilitet men begränsad rörlighet. Oftast upplever man en mycket positiv effekt direkt efter appliceringen. Tejpen kan sitta på under 3-5 dagar.
Kinesiotejpning minskar på smärta och aktiverar lymfflödet.

Akupressur

En välbeprövad terapimetod som fungerar på samma sätt som akupunktur. Skillnaden är att istället för nålar använder terapeuten sina fingrar för att stimulera olika aku- och retningspunkter på kroppen.
Målet är ökat energiflöde, smärtlindring och att rätta till den obalans som finns i kroppen och som orsakar olika besvär och sjukdomar. Akupressuren stimulerar också kroppens segment och har en muskelavslappnande funktion. Akupressur hos oss kombineras alltid med massage för bästa resultat.

KAT-metoden

En spänd och förkortad muskel blir svag och tappar sin funktion och känns stel och öm. Förkortningarna KAT och PNF är olika namn för samma töjningsmetod. KAT står för Kontraktion-Avslappning-Töjning och PNF för Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering. Vid denna töjningsmetod utnyttjar man den senspolestimulering (ökad spänning i muskel-senövergången) som uppstår när man kontraherar i ytterläget. Senspolen känner helt enkelt av en stor risk att kontrahera en så stor kraft (pga. motståndet) och skyddar då muskeln genom att låta muskeln slappna av. Resultatet är större rörelseutslag än vid vanlig stretching. KAT-metoden har visat sig vara den mest effektiva rörlighetsträningsmetoden.

Vi utför Terapeutisk Stretch/Töjning i samband/kombination med en massagebehandling och visar dig hur du kan utföra självstretching mellan behandlingarna. Vissa muskler som har flera funktioner kan dock vara svåra att självstretcha, eftersom det är viktigt att hitta rätta position.

Strain and Counterstrain

En djupgående osteopatisk sk vilolägesbehandling där man med hjälp av ömma punkter (tender points) och bekväma lägen diagnostiserar och behandlar obehag och smärta i muskler och återställer en leds normala funktion. Vi kombinerar alltid SCS med massage för bästa resultat.

Revolving

En djupgående behandlingsform, baserad på en analys av kroppshållningen, som precis som bindvävsmassage är en myofasciell teknik. Det som skiljer sig åt är arbetsgången och de grepp man använder. Terapeuten riktar in sig på stora bindvävsstråk som löper genom hela kroppen, och arbetar med ”stora” grepp, hela handflatan, underarmen och knogarna. Metoden upplevs som mycket behaglig samtidigt som den effektivt korrigerar muskulär obalans vilket bidrar till att frigöra andningen.

Lavastensmassage

sk Hot Stone Massage. Total avslappning från början till slut då vi erbjuder 11o min effektiv lavastensmassage + 1o min återhämtningstid iförd badrock och en varm thékopp. Värmen från stenarna går ned på djupet i musklerna samtidigt som behandlingen är väldigt utrensande och renande. Stenarna som används är basaltstenar från Mexico.