Massagebehandling – så går det till

Under ditt första besök ombeds du att fylla i en hälsodeklaration innan behandling så kom gärna 10 min före avsatt tid. Terapeuten gör även en grundläggande anamnes (din egen berättelse) om ditt hälsotillstånd och dina besvär.

Vid behov görs en inspektion av hållning, svullnader och eventuella snedställningar samt aktiva/passiva rörelsetester, muskelfunktionstester, töjningstester samt palpera områden relaterade till dina besvär, för att ställa diagnos och hitta rätt behandlingsmetod.

Efter det följer själva behandlingen, ett neuromuskulärt behandlingsupplägg, som kan bestå av en rad olika massage- samt mjukdelsmanipuleringstekniker för att uppnå ökad rörlighet etc.

Behandlingsmetod och upplägg baseras på ett helhetstänk vad gäller rörelseapparaten (neuromuskeloskeletala systemet) och inkluderar, vid behov, coachning, genomgång av stretchnings- och rehabövningar, samt råd vad gäller exempelvis kost, livsstil och arbetsergonomi.

Massagebehandlingen, som kan ske enskilt eller i kombination med andra rehabiliteringsmetoder som till exempel kiropraktik, är lämplig som förebyggande åtgärd eller tidigt stadium av besvär samt för patienter med akuta men även långvariga (kroniska) tillstånd.

Våra terapeuter använder sig inte av ett standardiserat protokoll, utan greppen varieras och tillämpas utifrån just ditt utgångsläge, det vill säga dina besvär – din ”dagsform”. Hur du reagerar på vår massage är därför individuellt och metoder och upplägg anpassas därför efter varje enskild situation. Generellt sker massagen med lättare grepptekniker först för att successivt gå över till mer djupverkande tekniker.

Återtester görs fortlöpande under behandlingens gång för att mäta skillnader i rörelseförmåga i berörda segment. Genomgång av egenövningar samt stretching görs vid behov efter avslutad behandling.

Bra att känna till

Som nämnts så är det väldigt individuellt hur du reagerar på vår massage. Därför är det bra att vara förberedd på att följande symptom kan uppkomma direkt efter behandling hos oss:

  • Ömma muskler
  • Trötthet
  • Illamående
  • Huvudvärk/yrsel

Djupgående behandlande massage påverkar hela dig så det är vanligt att man kan känna sig lite omtöcknad efter en behandling. Det är naturligt och ett tecken på att behandlingen gett god effekt och kroppens läkningsprocesser satts igång.

Vi rekommenderar dig att dricka vatten och ta det lugnt efter att du varit på en massagebehandling.