Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Kiropraktorer som är medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har gedigen utbildning och tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Alla LKR-anslutna kiropraktorer innehar patient- och ansvarsförsäkring. Detta anser vi vara några av dina garantier för god och säker vård.

LKR är ett medlemsförbund i SRAT och företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer i Sverige.

 

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation