Forskning kring ländryggsmärta

Forskning kring ländryggssmärtor och dess utveckling har visat att:

  • Mellan 41-66 % av den nordiska befolkningen får ländryggssmärtor under ett år.
  • I genomsnitt är cirka 16 % av dessa sjukskrivna ett halvt år efter smärtdebut.
  • 42-75 % av de som får ländryggssmärtor upplever någon grad av besvär ett år senare.
  • 44-78 % av de som tidigare haft ländryggssmärtor får återfall.
  • I genomsnitt kommer 66 % av tidigare sjukskrivna att behöva sjukskriva sig.
  • Risken att få ländryggssmärtor är cirka dubbelt så stor för de som har haft tidigare besvär.
  • Man skall vara försiktig med att söka en enda orsak för de ryggbesvär man upplever. Det är vanligare att flera riskfaktorer tillsammans är orsaken.
  • Det är svårt att forska om ryggbesvär. En av anledningarna är att det oftast finns många orsaker till att man får ont. Detta i sin tur medför att forskningen har svårigheter att visa entydigt vilken behandling som är effektiv mot ryggsmärtor.
  • En stor insats görs idag av kiropraktorer, läkare, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och annan hälso- och sjukvårdspersonal för att förstå orsakerna till ryggsmärtor och därigenom ta fram effektiva behandlingsmetoder.

Manipulationsbehandling

Kiropraktik som behandlingsmetod baseras idag på vetenskapliga principer som har utvecklats i takt med den aktuella forskningen. På senare tid har ett flertal studier och rapporter granskat manipulationsbehandlingen i allmänhet och kiropraktik i synnerhet. Resultaten har talat till kiropraktikens fördel.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) utkom med rapporten ”Akut rygg- och nacksmärta” år 2001 där det noterades att kiropraktikforskningen utvecklats starkt de senaste 10 åren sedan den förra rapporten kom. Forskningen är av god kvalitet och visar att kiropraktik är en effektiv behandlingsform vid ryggbesvär. Denna rapport är mycket glädjande för kiropraktorer och visar på att kiropraktik och de behandlingsmetoder som kiropraktorer använder är mycket effektiva för att lindra smärta som kommer från ryggen.

Kostnadseffektivitet och god patienttillfredsställelse för kiropraktiskt omhändertagande har också kunnat påvisas.