Kiropraktorutbildning

Om du som svensk vill utbilda dig till legitimerad kiropraktor med akademisk examen, finns det idag endast ett alternativ – att studera utomlands. En högskoleutbildning utomlands är dock ett ypperligt val som bland annat ger dig:

  • Akademisk, internationellt erkänd examen
  • Studiemedelsberättigad utbildning
  • Anslutning till internationellt starka organisationer – European Chiropractors Union och World Federation of Chiropractic
  • Studier i en kulturellt annorlunda miljö
  • Skolkamrater från hela världen – vänner för livet

Den femåriga högskoleutbildningen består av två delar. Den första delen utgörs av grundvetenskapliga ämnen, såsom anatomi, fysiologi, biokemi och biomekanik. Den andra delen utgörs av såväl grundvetenskapliga som praktiska ämnen, t.ex. neurologi, ortopedi, patologi, diagnostik samt kiropraktiska teorier och behandlingsmetoder. Den senare delen syftar till att integrera grundvetenskapliga och praktiska ämnen. Mot slutet av utbildningen ingår praktisk tjänstgöring i form av patientbehandlingar. Detta sker under handledning på skolornas kliniker.

Läs mer på LKR hemsida.