Kiropraktor – expert på rygghälsa

En kiropraktor är specialiserad på att behandla besvär i rörelseapparaten – primärt ryggraden – och effekterna av dessa funktionsstörningar på rörelseapparaten. Det är en behandlingsform som bland annat omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av besvär i rörelseapparaten. Kiropraktorns uppgift är således att korrigera dessa funktionsstörningar för att minska smärta samt förbättra funktionen i rörelseapparaten.

Kiropraktorer är hälso- och sjukvårdens experter på rygghälsa och arbetar med säkra och effektiva behandlingsmetoder som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kiropraktik är en evidensbaserad metod att undersöka, diagnostisera och behandla funktionsstörningar i kroppens rörelseapparat, d.v.s. samspelet mellan leder, muskler och nervsystem. Det är också en vetenskap som bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning.

Legitimation

I Sverige fick kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning bli legitimerade från och med 1989. Titelskydd för legitimerade kiropraktorer infördes 2006. Kiropraktiken ingår numer i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att yrkeskåren uppvisar hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterad behandlingseffekt.