Hur ofta och med vilket intervall du bör komma på lektionerna varierar från individ till individ och är beroende på vad du vill uppnå och vilka bekymmer du har med dig in i processen.

Utgångspunkten är att du en gång i veckan och att du ger dig själv 15 – 20 minuter Alexandervila dagligen. Sex lektioner ger en bra grund för fortsatt arbete på egen hand och med fler lektioner blir förbättringen mer stabil. Resultatet påverkas av hur flitigt du själv är med övningarna mellan lektionerna.

Övningarna är baserad på rörelser du ofta gör i din vardag så det finns det många tillfällen till träning under en dag.