BG_tjanster

Chefer tvivlar då och då på sin förmåga som ledare. Men när de regelbundet får träffa kollegor och samtala om sitt arbete stärks både deras handlingskraft och självkänsla.

Målet är att

  • ledaren ska få hjälp att fungera så att arbetet blir effektivt och säkert för kunden
  • den underställda personalen mår bra och trivs
  • ledarens stress och frustrationer minskar

En modell som har prövats och studerats är så kallade backstage-grupper. Uttrycket är hämtat från socialpsykologin där man funnit att det bästa sättet att utvecklas i sin yrkesroll är om man får feedback på sitt beteende och tid för reflektion.

Gruppen, sex-åtta personer, träffas en eftermiddag per månad, tio gånger under ett år. Vid varje träff beskriver en gruppdeltagare sitt problem. Gruppens uppgift är att bidra till att utforma en handlingsplan. Deltagaren med problemet rapporterar vid nästa träff hur han eller hon genomfört handlingsplanen på sin arbetsplats och vilket resultat det gav. Vi kommer att ha stort fokus på ledarens beteenden och hens förmåga att ge och ta emot feedback.
 Första träffen kommer att innehålla inventering av behov. Under hela tiden bidrar vi med aktuell ledarskapsforskning.

Viktigt är att de ledare som deltar är beredda att bidra med ett problem och att det finns vilja att hjälpa varandra.

Lotta Lindgren fungerar som samtalsledare/handledare och tydliggör modellen.

Kontakta Lotta på 070-534 33 24 eller lotta@hklulea.se för offert.