För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap. Handledning är därför ett viktigt redskap där människor ska samarbeta med varandra och med kunder.

Viktiga skäl till varför det lönar sig att ge grupper handledning

 • Utvecklas professionellt.
 • Förbättra samarbetet.
 • Utveckla individerna i gruppen kring bemötande och andra svårigheter.
 • Skapa större lugn i gruppen, med ökat fokus på arbetet.

Handledning kan vara

 • Stötta behandlare att se och möta klienters grundläggande känslomässiga behov och att skapa en positiv atmosfär.
 • Utmana ledningsgrupper att våga prata om de känslomässiga frågor som ibland är nödvändiga för att nå mål och hantera svårigheter.
 • Stärka medarbetare och grupper att tillsammans utforska sitt bemötande, gruppens relationer och orka de svårare delarna i arbetet.

Ledarstöd enskilt eller i grupp med fokus på det personliga hållbara ledarskapet

Handledningen bygger på

 • Mitt Engagemang – känslomässig kontakt, reparation vid missar, nyfikenhet och empati
 • Min Omsorg – trygghet, tid för alla, återhämtning, fokus på behov
 • Min Förmåga att utmana – lagom frustrationer och problematiseringar som stödjer kompetensutveckling för var och en, stötta i att våga och hantera spänning och nervositet, bemästra skam, känna sig stolt och kompetent.
 • Den bygger också på Lekfullhet och humor – kreativitet och samhörighet, hantera missar vilket motverkar skam flyktbeteenden under handledningen. 
Handledningen är processinriktad och pågår över tid.

Utveckling genom relationer kännetecknar mitt sätt att se på förändring, utveckling och förbättring. Jag arbetar med utvecklings- och förändringsarbete inom människan, mellan människor, inom organisationer och i samhället. Förtroendefulla relationer är min specialitet.

Lotta Lindgren är utbildad handledare och lärare i psykoterapi vid Umeå universitet 45p samt utbildad i den lösningsinriktade teorin. Handledningen bygger på teorier kring grupputveckling, ledarskap, Emotionell Intelligens, processarbete, coachning, kommunikation, stress och svåra samtal.

Kontakta Lotta för bokning på 070-534 33 24 eller lotta@hklulea.se