Du behöver inte vara ensam

Chefsrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen.

Vi ger stöd till chefer som är nyfikna på sin roll som chef, ökad självreflektion, hantering av stress och trötthet.
Vi arbetar med att öka inre resurser och att lära individen hantera motgångar.

Kontakta Lotta för bokning på 070-534 33 24 eller lotta@lottalindgren.se