Om du hör en röst inom dig som säger ‘du kan inte måla’… så måla då för allt i världen, för då tystnar den där rösten.” Vincent van Gogh

I bildterapin är det bilden och samtalet som är bärande. Du uttrycker dig med hjälp av olika färgmaterial och det handlar inte om att vara konstnärligt lagd utan om att våga pröva och tro på bildens kraft och möjligheter. Behandlingen kan ske enskilt, för par eller i grupp.

Bildterapin började utvecklas under 40- och 50-talet i USA och England av bland annat Edith Kramer och Margaret Naumburg. De arbetade med krigsskadade, det vi idag kallar posttraumatiska stressyndrom och gav dem lugn och ro och möjlighet att arbeta i en bildstudio med goda resultat. I slutet på 60-talet kom bildterapin till Sverige då bildlärare, konstnärer och arbetsterapeuter tillsammans började utarbeta metoder.

Lotta Lindgren

Lotta arbetar med bildterapigrupper vilket innebär att du arbetar med bild individuellt i grupp, men att du också får tillgång till gruppens samlade erfarenhet och kompetens vid bildgenomgången – det ökar känslan av sammanhang och den empatiska förmågan. De flesta människor som börjar arbeta med bildterapi eller i en bildgrupp blir överraskade och förundrade och upplever att det finns mer i bilden än de förväntat sig. Bildarbetet berättar vem jag är här och nu. När vi låter bilden ta form på sitt alldeles unika sätt kommer vi i kontakt med något bortom oss själva. Bilderna vi bär inom oss är helt genuina och berättar något om oss själva i världen. Bildterapi används både på en kommunikativ och en terapeutisk nivå.
 Lotta har arbetat med detta i snart 15 år och ser hur utvecklande och roligt det kan vara.

Läs gärna mer på Svenska Riskförbundet för Bildterapeuter.