En pedagogik med terapeutiska effekter

Alexandertekniken är en pedagogik med terapeutiska effekter och riktar sig till dig som har haft smärtrelaterade problem eller har ett rörelsemönster som påverkats av andra problem som t.ex. diskbråck, reumatiska problem eller whiplash men kan även vara gynnsam för patienter med Parkinson (Källa: Woodman, J.P. & Moore N.R., 2002).

Metoden riktar sig även till dig som vill ha en ökad kroppskännedom, förbättrad hållning, balans och medvetenhet i rörelse. Eftersom det är en röst- och andningsteknik har den traditionellt sett använts av skådespelare, sångare och musiker som ett stöd i deras yrkesutövning.

Tekniken bistår vid

  • Besvär med röst och andning
  • Stresshantering och oro inför specifika händelser
  • Smärta i nacke, axlar och rygg som inte har medicinska orsaker
  • Repetitiva belastningsskador som t.ex. tennisarmbåge, karpaltunnelsyndrom, frusen axel
  • Huvudvärk och migrän som beror på muskelspänningar
  • Rehabilitering och anpassning till en strukturell (t ex diskbråck) eller neurologisk skada
  • Vid graviditet både inför och efter förlossningen