Ayurveda betyder kunskap om livet. Hela livet. En urgammal visdom om liv och hälsa, beprövad i tusentals år. Baserad på det som är enkelt och naturligt. Människors olikheter kan verka slumpartade, men är en del av ett enkelt och intressant mönster i hela naturen. Att förstå detta mönster är nyckeln till att du själv kan skapa din egen hälsa och ditt eget välbefinnande.

Ayurvedan ger dig förståelse för samspelet mellan människor och natur, samt mellan det fysiska och det andliga.

Ayurveda är för dig som är frisk, vill fortsätta vara frisk och utvecklas. Det är även för dig som hamnat i obalans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande. Med Ayurveda får du enkla, naturliga egenvårds- och utvecklingsprogram. Ayurveda är godkänt som alternativmedicin av WHO (World Health Organization), och ayurvediska läkare sitter med på årliga möten med WHO. Ayurveda står även upptaget som alternativ medicin på deras hemsida.

 

I vår butik finns välgörande kosttillskott, egenvårdsprodukter och teer.

Doshor i Ayurveda

Vata Pitta och Kapha är tre begrepp som ofta återkommer inom Ayurvedan. Man kan se dem som tre element, naturkrafter eller energiformer (doshor). De reglerar alla egenskaper och funktioner både mentalt och i vår kropp men också i genom kosten och i naturen. Vi har av alla tre doshorna i oss om än i olika grad. Vanligtvis är det en eller två doshor som dominerar.

Hälsokonsultation

Under en Ayurvedisk hälsokonsultation bedöms helhetsbilden med hjälp av ditt aktuella hälsotillstånd, din personlighetstyp och din livssituation. Du får individuella kost-, egenvårds-, och levnadsråd samt ett individuellt anpassat stöd som t.ex. kosttillskott eller behandlingar.

Boka en konsultation, så fastställer vi din konstitution och du får personliga råd kring din hälsa.