Metoden öppnar upp för möjligheten att bryta ett mönster som kan leda till spänningar och smärta och ger utrymme för rörelse- och livsglädje.

Alexandertekniken som metod

Metoden är till för dig som antingen har ett specifikt problem eller som en del i din personliga utveckling. Den kan leda till en ökad självkännedom och gör att du kan möta utmaningar i livet med en inre trygghet.

Det är en pedagogik som lär ut metoder som minskar skadliga och mindre bra reaktionsmönster och vanor. Alexandertekniken erbjuder ett konstruktivt och praktiskt förhållningssätt för att kunna hantera vardagliga situationer. Effekten blir en naturligt god hållning samt ett koordinerat och balanserat rörelsemönster.